Ημερίδες & Συνέδρια

Ημερίδες 2016

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Σεμινάριο στις 16/04/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα από 09:00 έως τις 17:30, στην αίθουσα "Μανώλης Αναγνωστάκης" του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ευαλωτότητα και έκθεση σε κακοποίηση ΑμεΑ. Προφύλαξη και Διαχείριση».


Ημερίδες 2015

Ημερίδα της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος με Θέμα: "Εδραίωση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και διάχυση των καλών πρακτικών για αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση των αναπήρων σε καιρό κρίσης", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.


Ημερίδες 2014

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Ημερίδα στις 12/12/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, με θέμα «Καλές πρακτικές διαβίωσης και διημέρευσης ΑμεΑ και προοπτικές στήριξής τους». Η διοργάνωση της ημερίδας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Οικοτροφείου των οκτώ ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες «ΘΕΟΔΩΡΑ», η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

Ημερίδες 2013

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμεΑ» (με κωδικό MIS 373791), που εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο  «Η Συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους Φορείς Πρόνοιας του Γονεϊκού Κινήματος των αναπήρων - προβληματισμοί και προοπτικές για το μέλλον» στις 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα από 09:00 έως 15:00 στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη Όπισθεν Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας!

Δείτε τα βίντεο των παρουσιάσεων παρακάτω (από την ιστοσελίδα της Livemedia) :

 

Συννημένα Αρχεία: