ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οριστικός πίνακας επιλογής 3 ωφελουμένων και επιλαχόντων της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων

Πρόσληψη Εργοθεραπευτή / τριας

Ανακοίνωση Παράτασης Προσωρινής Αναστολής Λειτουργίας

Ανακοίνωση Προσωρινής Αναστολής Λειτουργίας

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με ειδικές ανάγκες   της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος δεν θα λειτουργήσει από σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

Ανακοίνωση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΚΔΗΦ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

 

               Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ 5001439, παρέχει στο Κέντρο της, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπηρεσίες διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας σε πενήντα  (50) ωφελούμενους, άτομα κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση.

               Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίστηκε σε 36 (τριάντα έξι) μήνες από 01/11/2016 έως 30/10/2019 και η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 1.440.000 ευρώ.

               Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά τους προς και από το Κέντρο, τη διαμονή και τη διατροφή τους, πρόγραμμα πράξεως ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανάπηρου και αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων του σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, ιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

               Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο. 

Συννημένα Αρχεία: 

Ανακοίνωση υλοποίησης πράξης ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών.pdf

Ορθή επανάληψη προσωρινού πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων της πράξης "ΚΔΗΦ-Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων της Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»

"ΚΔΗΦ Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"- ορθή επανάληψη εντύπου αίτησης ωφελούμενου

 

Συνημμένα θα βρείτε τη νέα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος», κωδικό ΟΠΣ 5001439 η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργώντας ως δικαιούχος της παραπάνω πράξης, προσκαλεί άτομα κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» που θα υλοποιηθεί στο Κέντρο της, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αφορά την εξυπηρέτηση πενήντα (50) ΑμεΑ.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα παρέχονται δωρεάν σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:00-16:00) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε 36 (τριάντα έξι) μήνες από 01/11/2016 έως 30/10/2019

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τ.Θ. 200 57, Τ.Κ. 551 10, Πυλαία Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 21/10/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Σε προηγούμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε την αναλυτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Συννημένα Αρχεία: 

Αίτηση ωφελούμενου.pdf

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - "ΚΔΗΦ Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"

 

Συννημένα Αρχεία: 

Πρόσκληση_Συνημμένα.pdf

Προκήρυξη θέσης Εργοθεραπευτή/τριας

 

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει 1 εργοθεραπευτή/τρια, πτυχιούχο ΤΕΙ, με μερική ή πλήρη απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία) στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Β.Ε., όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, μετά το Φοίνικα, ή να το αποστείλουν ηλεκτρονικά, ή μέσω Fax έως τη Δευτέρα 19/09/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 08:00 π.μ. μέχρι 16:00.

Εγγραφή στο Newsletter