ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 01.05.2021 ΕΩΣ 31.10.2022

Έκθεση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» και κωδικό ΟΠΣ 5001439 για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 έως 31/10/2022

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 01.11.2019 ΕΩΣ 30.04.2021

Έκθεση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» και κωδικό ΟΠΣ 5001439 για το χρονικό διάστημα από 01/11/2019 έως 30/04/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 01.05.2018 -31.10.2019

Έκθεση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» και κωδικό ΟΠΣ 5001439 για το χρονικό διάστημα από 01/05/2018 έως 31/10/2019

Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης της πράξης ΚΔΗΦ - ΕΣΒΕ

Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» και κωδικό ΟΠΣ 5001439

Εγγραφή στο Newsletter