ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 25.10.2022

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» με Κωδικό ΟΠΣ 5001439 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 15.10.2019

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» με Κωδικό ΟΠΣ 5001439 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 26.08.2016

Ένταξη της Πράξης «ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5001439 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Τροποποίηση της Πράξης

"Επιχειρησιακό ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος" με κωδικό ΟΠΣ 5001439 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "«Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020"

Εγγραφή στο Newsletter