Πρόσληψη Οδηγού με Δίπλωμα Οδήγησης Δ Κατηγορίας

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  

1 Οδηγό με δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για απασχόληση τα Σαββατοκύριακα.

Επιθυμητή η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την Τετάρτη 13/07/2022 και ώρα 14:00. Για την πρόσληψη είναι απαραίτητα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, το πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και σύμφωνα με το ΦΕΚ4820/23.07.2021 η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/48.92.47-9, Fax: 2310/48.92.17 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter