Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ισχύοντος Καταστατικού, και με κάθε επιφύλαξη ως προς τα μέτρα κατά του covid 19 που τυχόν θα ισχύσουν, συγκαλεί τα μέλη σε Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22α Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.

2. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ΄ αυτού και έγκρισή του.

3. Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων του Φορέα μας στο 20ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην Αθήνα στις 11 και 12 Μαρτίου 2023.

4. Επέκταση καθ΄ύψος του κτηρίου της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.

5. Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) «ΧΡΥΣΑΝΘΗ» για άτομα με νοητική υστέρηση χωρίς αυτισμό, ελαφρά κινητικά προβλήματα (χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο) και χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες.

Οι Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα αν παραβρίσκεται το μισό και ένα επιπλέον του συνόλου των τακτικών μελών της Εταιρείας, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα κατά τη μέρα της Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος Καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Φορέα μας θεωρούνται όσα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής αυτής)  έχουν πληρώσει την συνδρομή τους έως και του προηγούμενου έτους, το ύψος της οποίας είναι δεκαπέντε (15)ευρώ ανά  έτος σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 16/30.08.2019 (θέμα 9ο).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 23η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού, εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται σημαντική. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι της Εταιρείας μας στο συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην γραμματεία της Εταιρείας έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. Απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότητας και η χρήση μάσκας.

Για το Δ.Σ. του σωματείου

  Ο Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Μάνθος Μαστορίδης                                                                              Ελένη Στυλιανού

Εγγραφή στο Newsletter