Πρόσληψη Εκπαιδευτή / τριας Φροντιστή / τριας ΑΜΕΑ

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης:

              1 εκπαιδευτή/τρια – φροντιστή/τρια Αμεα, κατά προτίμηση παιδαγωγικών σχολών (με κατεύθυνση στην Ειδική Αγωγή), με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση.

Η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα θα ληφθεί υπόψη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά την πρόσληψη  σε ισχύ το πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και, σύμφωνα με το ΦΕΚ4820/23.07.2021, να διαθέτουν βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την Παρασκευή  24/03/2022 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/48.92.47-9, Fax: 2310/48.92.17 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter