Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αρ. Πρωτ. 458/ 22.10. 2018                                         Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2018

Προς :            Όλα τα μέλη του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»

ΘΕΜΑ :          Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ισχύοντος καταστατικού

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω

1. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2019, συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.

2. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2019, συζήτηση επ΄ αυτού και έγκρισή του.

3. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων). 

4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

5. Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων του Φορέα μας στο 19ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην Αθήνα στις 16 και 17 Μαρτίου 2019

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα είναι τα μέλη που θα έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος καταστατικού) έχει καθοριστεί στα 15 Ευρώ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

 

Η ψηφοφορία για τους εκπροσώπους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα περατωθεί στις 17:00 μ.μ.

 

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να εκλεγούν ως εκπρόσωποι στο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι τη 12η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ή την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 

Απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ. του σωματείου 

Η Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Στυλιανού                                                                                  Χριστίνα Σεϊτανίδου

Εγγραφή στο Newsletter