Ανοιχτή Πρόσκληση Πρόσληψης Εργοθεραπευτή ή Βοηθού Εργοθεραπευτή

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  με σύμβαση αορίστου χρόνου και πλήρους  απασχόλησης:

  • ένα (1) εργοθεραπευτή πτυχιούχο ΤΕΙ/ΑΕΙ  με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  ή  
  • ένα (1) βοηθό εργοθεραπευτού  κάτοχο βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. και δίπλωματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

          

          Η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα θα ληφθεί υπόψη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά την πρόσληψη  σε ισχύ

  • το πιστοποιητικό υγείας,
  • πιστοποιητικό ψυχικής υγείας,
  • αντίγραφο ποινικού μητρώου και,
  • Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/48.92.47-9, Fax: 2310/48.92.17 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter