Ανοιχτή Πρόσκληση Πρόσληψης

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου :

  • Ένα/μία φροντίστη/τρια Αμεα - βοηθητικό προσωπικό, με 8ώρη ημερήσια απασχόληση και κυλιόμενο ωράριο,                

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα είναι επιθυμητή. Για την πρόσληψη είναι απαραίτητα το πιστοποιητικό υγείας και το αντίγραφο ποινικού μητρώου. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 καθημερινά από 9:00 π.μ. μέχρι 16:00

Εγγραφή στο Newsletter