Ανοιχτή Πρόσκληση Πρόσληψης ενός/ μίας εκπαιδευτή/τριας H/Y – φροντιστή /τριας Αμεα

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  1  εκπαιδευτή/τρια  H/Y – φροντιστή /τρια Αμεα, πτυχιούχο ΑΕΙ ή TEI με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση,  και σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά την πρόσληψη  σε ισχύ

  • 1. το πιστοποιητικό υγείας,
  • 2. πιστοποιητικό ψυχικής υγείας,
  • 3. αντίγραφο ποινικού μητρώου και,
  • 4. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/48.92.47-9, Fax: 2310/48.92.17 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter