Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει έναν / μία (1) Ψυχολόγο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση 25ώρων  εβδομαδιαίως. Επιθυμητή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία και γνώσεις υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Βιογραφικά σημειώματα με φωτογραφία στα γραφεία της, όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, Τ.Θ. 20057,  Τ.Κ. 551 10 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στο e-mail: esbe@otenet.gr, Τηλ.  2310/489247-9, Fax: 2310/489217 μέχρι την Τετάρτη 16/01/2019 στις 14:00./p>

Εγγραφή στο Newsletter