Αίτηση για τις κατασκηνώσεις της ΕΣΒΕ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων συνοδών για τις κατασκηνώσεις ατόμων με αναπηρία, που οργανώνει η Ε.Σ.Β.Ε. για το καλοκαίρι του 2019.

Η ΕΣΒΕ εξυπηρετεί για πάνω από 3 δεκαετίες ενήλικες με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες . Οι κατασκηνώσεις αποτελούν τις καλοκαιρινές διακοπές των ατόμων με αναπηρία. Στη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνται 2 κατασκηνώσεις , η πρώτη τον Ιούλιο και διαρκεί 10 ημέρες και η δεύτερη τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη και διαρκεί 15ημέρες. 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου

και ώρες 10:00-15:00,

έως 05/06/2019.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με

την κ.Τσακίρη Γιάννα και την κ.Ισιδώρα Παπακυρίδου

στο 2310489247-9 (τμήμα κοινωνικής ένταξης).

 

Εγγραφή στο Newsletter