Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Ε.Σ.Β.Ε.

                                                                                                                                                                                           05 /06 /2019

                                                                                                                                                                                             Αρ.πρωτ. 543                                                                                              

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  με πλήρη απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου :

  • Ένα/ μια βοηθό νοσηλευτή/τρια  – φροντιστή/ρια  ΑμεΑ  απόφοιτο ΤΕΙ με απαραίτητη  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με διαλείπουσα απασχόληση,

  • Ένα/μια  Φροντιστή/τρια ΑμεΑ,
  • Ένα οδηγό.

Για τις παραπάνω ειδικότητες  είναι επιθυμητή η εμπειρία σε φορείς φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία) έως την Παρασκευή 21/06/2019 και ώρα 14:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Β.Ε., όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (μετά την περιοχή του Φοίνικα) Τ.Θ. 20057, Τ.Κ. 551 10 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ή μέσω fax 2310/489217, ή μέσω e-mail:esbe@otenet.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9,  καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter