Προσωρινός πίνακας κατάταξης και επιλογής ωφελουμένων και επιλαχόντων της Πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ»

Συνημμένο PDF: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Εγγραφή στο Newsletter