ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Πρόσκληση

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά συνεργασία με ένα γιατρό ψυχίατρο με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Β.Ε., όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, μετά το Φοίνικα, το βιογραφικό τους σημείωμα έως την Τρίτη  17/12/2019 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter