Ανακοίνωση Παράτασης Προσωρινής Αναστολής Λειτουργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «οι διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  ισχύουν  και για όλους  τους φορείς (ΝΠΙΔ,  ΝΠΔΔ) και  ιδιώτες, που  λειτουργούν  δομές παροχής  υπηρεσιών  ανοιχτής φροντίδας (ημερήσιας απασχόλησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων κ.λπ.) σε ΑμεΑ και παιδιά, όπως είναι τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ),  τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, πλην της διοικητικής τους λειτουργίας, όπως ορίζεται και στην εν λόγω ΚΥΑ»

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2020 ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020

ως προληπτικό μέτρο κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19),  το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας  Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με ειδικές ανάγκες  της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος παρατείνει την αναστολή λειτουργίας του απο 21/03/2020 έως 10/04/2020

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα συνεχίσουν τη λειτουργίατους σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι διοικητικές υπηρεσίες θα παραμείνουν στη διάθεσή σας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310489247-9.

Εγγραφή στο Newsletter