Θέση εργασίας Ψυχολόγου

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει έναν / μία (1) Ψυχολόγο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση 25ώρων  εβδομαδιαίως.

Επιθυμητή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία και γνώσεις υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην  ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr  ή στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, μετά το Φοίνικα, το βιογραφικό τους σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία) έως τη Δευτέρα 21/09/2020 μέχρι 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

 

Εγγραφή στο Newsletter