Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ»

Συνημμένο PDF: Πρόσκληση και Αίτηση

Εγγραφή στο Newsletter