Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Εκλογοαπολογιστικής

Αρ. Πρωτ. 213/ 28. 05. 2021                                                                  Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2021

 

Προς :  Όλα τα μέλη του Σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Εκλογοαπολογιστικής

 

Αγαπητά μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή της αρίθμ.8/20.05.2021 απόφασής του και του άρθρου 18 και 19 του ισχύοντος καταστατικού

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογοαπολογιστική που θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2021 ημέρα Σάββατο, και ώρα 10:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Φορέα, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020, συζήτηση επ'  αυτής και έγκρισή της.
 3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικ. έτους 2020, παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού συζήτηση επ' αυτών, έγκρισή τους καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική - διαχειριστική ευθύνη.
 4. Αιτιολόγηση στα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου από τα μέλη πού εκφράζουν διαφωνία, ή λευκό στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.
 5. Η μη διαγραφή και διατήρηση διά παντός των ηχητικών καταγεγραμμένων αρχείων των διοικητικών συμβουλίων της ΕΣΒΕ και η διάθεσή τους στα μέλη του ΔΣ και στα μέλη της ΕΣΒΕ για ενημέρωσή τους, όταν αυτά ζητηθούν.
 6. Η διάθεση των πρακτικών του ΔΣ στα μέλη της ΕΣΒΕ ως προς την ενημέρωσή τους, όταν αυτά ζητηθούν.
 7. Η ασφαλής εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της ΕΣΒΕ κατά την διάρκεια της πανδημίας.
 8. Η πορεία των οικονομικών του Φορέα.
 9. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων):
 • Ανάγνωση επιστολής παραίτησης Μάνθου Μαστορίδη.
 1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
 2. Εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής - Αποτελέσματα.

 

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Eξελεγκτική επιτροπή υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του σωματείου ή στην Εφορευτική Επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού).

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκεται το μισό και ένα επιπλέον του συνόλου των τακτικών μελών της Εταιρείας, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα κατά τη μέρα της Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.

 

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Φορέα μας θεωρούνται όσα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής αυτής) έχουν πληρώσει την συνδρομή τους (15ευρώ/έτος).

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, διότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους στην Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.

Για το ΔΣ του σωματείου

 

Η Πρόεδρος                                                                  Η Γεν. Γραμματέας

 

 

Ελένη Στυλιανού                                                                      Ευδοκία Παγκοζίδου

Εγγραφή στο Newsletter