Προσλήψεις 2 Ατόμων

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  άτομα  με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως κατωτέρω:

Έναν  εκπαιδευτή/τρια  H/Y – φροντιστή /τρια Αμεα, πτυχιούχο ΑΕΙ ή TEI με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση,

              ένα φροντιστή /τρια Αμεα, τουλάχιστον απόφοιτο ΙΕΚ με 8 ώρη ημερήσια απασχόληση,           

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την Τρίτη 12/10/2021 μέχρι 14:00. Για όλες τις ειδικότητες είναι επιθυμητή η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα. Για την πρόσληψη είναι απαραίτητα το πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και σύμφωνα με το ΦΕΚ4820/23.07.2021 η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter