Πρόσληψη Εκπαιδευτή / τριας

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης:

              1 εκπαιδευτή/τρια – φροντιστή/τρια Αμεα, πτυχιούχο ΑΕΙ κατά προτίμηση με κατεύθυνση στην Ειδική Αγωγή, με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση,

Για όλες τις ειδικότητες είναι επιθυμητή η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την Δευτέρα 07/03/2022 και ώρα 14:00. Για την πρόσληψη είναι απαραίτητα το πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και σύμφωνα με το ΦΕΚ4820/23.07.2021 η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/48.92.47-9, Fax: 2310/48.92.17 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

 

Εγγραφή στο Newsletter