Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με γιατρό ψυχίατρο

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά συνεργασία με ένα γιατρό ψυχίατρο με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την Δευτέρα 07/03/2022 και ώρα 14:00.

Για την συνεργασία  είναι απαραίτητα το αντίγραφο πτυχίου, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεικτικά εμπειρίας, πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και σύμφωνα με το ΦΕΚ4820/23.07.2021 η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter