ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή της αρίθμ. 05/09.03.2022 απόφασής του και του άρθρου 18 και 19 του ισχύοντος καταστατικού

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22  Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Φορέα, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτής, έγκρισή της και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ορκωτού Λογιστή για την χρήση οικ. έτους 2021, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2021, συζήτηση επ΄ αυτών έγκρισή τους καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκεται το μισό και ένα επιπλέον του συνόλου των τακτικών μελών της Εταιρείας, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα κατά τη μέρα της Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Φορέα μας θεωρούνται όσα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής αυτής) έχουν πληρώσει την συνδρομή τους (15ευρώ/έτος).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 23/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη. Κατά την είσοδό σας απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης κατά της Covid 19 και η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη,  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  Δ1α/ΓΠ/οικ.13654/22(ΦΕΚ-1011 τ.Β/04-03-22) και όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

Για το ΔΣ του σωματείου

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γεν. Γραμματέας

Μάνθος Μαστορίδης                                                             Ελένη Στυλιανού

Εγγραφή στο Newsletter