Τμήματα Υπολογιστών

Στα πλαίσια της Εταιρίας Σπαστικών λειτουργούν δύο τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών...

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας

Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με γενικά θέματα διαχείρισης και αυτοδιαχείρισης γύρω από θέματα οικιακής οικονομίας...

Τμήμα Υφαντικής

Το τμήμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν την τέχνη της υφαντικής...

Τμήματα Χειροτεχνίας

Στην Εταιρεία λειτουργούν συνολικά 4 τμήματα χειροτεχνίας - δημιουργικής απασχόλησης...

Τμήμα Κεραμικής

Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές ασχολούνται με την τέχνη της κεραμικής...

Εγγραφή στο Newsletter