Τμήματα Χειροτεχνίας

Στην Εταιρεία λειτουργούν συνολικά 4 τμήματα χειροτεχνίας-δημιουργικής απασχόλησης.

Οι δραστηριότητες των τμημάτων αυτών απευθύνονται στις δεξιότητες και δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Στόχος των εκπαιδευτών, είναι η δημιουργική απασχόληση - εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση

  • (α) δεξιοτήτων,
  • (β) επικοινωνίας,
  • (γ) κοινωνικότητας και
  • (δ) συμπεριφοράς.

Αναλυτικότερα, οι σπουδαστές ασχολούνται με:

  • Δραστηριότητες που αφορούν στη συντήρηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτές είναι: γραφή, ανάγνωση, γλωσσικές και γραμματικές ασκήσεις, παιχνίδια κατασκευές, χειροτεχνία, ζωγραφική, συζητήσεις και ψυχαγωγία με μουσική.
  • Δραστηριότητες που αφορούν στην εκμάθηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως είναι, εκπαιδευτικά παιχνίδια μέσω Η/Υ.
  • Δραστηριότητες κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων (κεριά, μαγνητάκια, κορνίζες, σουπλά, κλπ) για το ετήσιο φιλανθρωπικό παζάρι της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.

Τέλος, ένας από τους βασικότερους στόχους είναι η ένταξη και η συμμετοχή των σπουδαστών σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ο οποίος επιτυγχάνεται με διάφορες εξωτμηματικές δραστηριότητες.

Τμήματα Χειροτεχνίας

Εγγραφή στο Newsletter