"Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους φορείς Πρόνοιας του Γονεϊκού Κινήματος των αναπήρων. Προβληματισμός και Προοπτικές για το μέλλον"

Σεϊτανίδου Χριστίνα

Γενική Γραμματέας Δ.Σ. της Ε.Σ.Β.Ε., νομικός, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Συζήτηση

Μόσχος Δεμίρης

Διευθυντής Ε.Σ.Β.Ε. / Ψυχολόγος

Στέφανος Παπαλαζάρου

Υπεύθυνος κατάρτισης της Ε.Σ.Β.Ε.

Δημήτριος Τζανής

Εκπαιδευτής Υ/Η σε ΑμεΑ της Ε.Σ.Β.Ε

Κουρή Γ. Ντουνιαδάκη

Μαργαρίτα - Υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε ΑμεΑ

Κωνσταντίνος Μοράρος

Σύμβουλος Ανάπτυξης Μ.Ο.Δ.

Άννα Αγγελίδου Πολυχρονιάδου

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Θεσσαλονίκης

Ράλλης Γκέκας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δημήτριος Νικόλσκυ

Υπουργείο εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας

Π. Μανθοπούλου

Προισταμένη διεύθυνσης προστασίας ΑμεΑ

Ο. Ανθοπούλου

Χαιρετισμοί

Ελένη Στυλιανού Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΒΕ. Παρουσίαση της Εταιρείας, Χριστίνα Σεϊτανίδου Μέλος ΔΣ ΕΣΒΕ Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μπέκου Μπαλτά Έφη Γενική Γραμματέας Πρόνοιας

Εγγραφή στο Newsletter