Ε.Σ.Β.Ε

Σύντομο Ιστορικό

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.) είναι σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 1111/72 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2646/98.

Ιδρύθηκε το 1971 ως σύλλογος γονέων με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων Σπαστικών Παίδων Βορείου Ελλάδος» και από το 1981 μετατράπηκε σε σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» προσφέροντας υπηρεσίες πρόνοιας.

Διοικείται από γονείς αναπήρων και άμεσα ενδιαφερόμενους και ως εκ τούτου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρίες.

Από 1/09/2000 στεγάζεται σε σύγχρονο, ιδιόκτητο κτήριο που ανεγέρθηκε με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Η Εταιρεία εξυπηρετεί, σε ημερήσια βάση εβδομήντα (70) ανάπηρους, ηλικίας από 15ετών και άνω, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν σοβαρές κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες. Σ’ αυτούς προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση, συνοδευτικές υπηρεσίες, φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, καθημερινή μεταφορά, ένταξη στην κοινότητα με επιπρόσθετες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης (επιμορφωτικές και άλλες εξόδους, κατασκηνώσεις, κ.λ.π.).

Επίσης, στους είκοσι τέσσερις (24) από τους ανωτέρω εβδομήντα (70) παρέχει υποστηριζόμενη διαβίωση σε 3 ΣΥΔ - Οικοτροφεία ('Ερατώ', 'Θεοδώρα' και 'Καλυψώ') των 8 ατόμων έκαστο, καθ’ όλο το έτος και για όλες τις ημέρες αυτού. Και σε αυτούς παρέχεται φροντίδα, βελτίωση των ικανοτήτων τους για αυτοεξυπηρέτηση, νοσηλευτική υποστήριξη, ιατρική κάλυψη, πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, ανακούφιση των οικογενειών τους, ανταπόκριση σε κρίσεις οικογενειών λόγω ασθένειας και άλλων αιφνίδιων μεταβολών παράλληλα με όλες τις υπηρεσίες της ανοικτής περίθαλψης.

Εγκαταστάσεις

Η Ε.Σ.Β.Ε. έχει μόνιμες εγκαταστάσεις από τον Σεπτέμβριο του 2000, στις οποίες στεγάζοντα τρία διαμερίσματα που παρέχουν φιλοξενία σε δεκαέξι (16) και πλέον άτομα...

Περισσοτερα

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες και χαμόγελα από την Ε.Σ.Β.Ε.

Περισσοτερα

Στέγαση

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργεί 3 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 24 άτομα με πολλαπλές αναπηρίες.

Περισσοτερα

Εγγραφή στο Newsletter