Ψυχολογική Υποστήριξη

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Σ.Β.Ε. απασχολούνται 2 ψυχολόγοι, οι οποίοι παρέχουν καθημερινή ψυχολογική υποστήριξη στους επωφελούμενούς μας, με προσωπικά ραντεβού σε κυκλική βάση και ομάδα ψυχοθεραπείας η οποία πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την ομαλότητα των διαπροσωπικών σχέσεων των σπουδαστών μας αλλά και την προσωπική τους σταθερότητα καθώς και την καλύτερη προσαρμογή τους στο περιβάλλον της Ε.Σ.Β.Ε. και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Επικοινωνήστε με την ψυχολόγο της Ε.Σ.Β.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: psychologos(παπάκι)esbe(τελεία)gr

Ψυχολογική Υποστήριξη

Εγγραφή στο Newsletter