Τμήματα Υπολογιστών

Στο πλαίσιο της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργούν δύο τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με ελαφρώς διαφορετικό προσανατολισμό. Υπάρχει ένα τμήμα αρχαρίων και ένα λίγο πιο προχωρημένο.

Στο πρώτο τμήμα το αντικείμενο είναι η εξοικείωση με τις γενικότερες έννοιες των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται εξοικείωση με ποντίκι ή trackball ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή, διδασκαλία βασικών λειτουργιών των υπολογιστών. Επίσης πραγματοποιείται εισαγωγή σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ζωγραφικής και εξειδικευμένα προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α. Τέλος οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και στη γραμματική και αριθμητική μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων.

Στο δεύτερο τμήμα, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της τεχνολογίας του internet για επικοινωνία (με e-mail κτλ), ενημέρωση, γνώση των βασικών λειτουργιών του κτλ. Ακόμη χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα για εκπαίδευση σε θέματα όπως ξένες γλώσσες (αγγλικά) ή ζωγραφική.

Τμήματα Υπολογιστών

Εγγραφή στο Newsletter