Φυσικοθεραπεία

Στα πλαίσια της Εταιρίας λειτουργεί φυσιοθεραπευτήριο.

Το πρόγραμμά του λειτουργεί σε εβδομαδιαία κυκλική βάση για τους όλους τους σπουδαστές.

Φυσικοθεραπεία

Εγγραφή στο Newsletter