Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  1. Τρέχον

ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος. «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439.

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ 5001439 παρέχει στο Κέντρο της, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπηρεσίες διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας σε πενήντα (50) ωφελούμενους, άτομα κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίστηκε από 01/11/2016 μέχρι 31/12/2023 με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στα 3.088.000,00ευρώ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:00-16:00) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, τη διαμονή και τη διατροφή τους (παρέχεται ελαφρύ γεύμα), πρόγραμμα πράξεως ειδικής αγωγής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανάπηρου και αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων του σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, ιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Τέλος, προβλέπεται για όσους το επιθυμούν η συμμετοχή τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα το καλοκαίρι, συμμετοχή στη χορωδία και στη θεατρική ομάδα του Φορέα.

Θεσσαλονίκη, 03/07/2023


Εγγραφή στο Newsletter