Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργεί 5 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) εκ των οποίων 3 ΣΥΔ -Οικοτροφείο των 8 ατόμων έκαστη με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 2 των 4 ατόμων έκαστη συνολικά διαβιούν 32 άτομα. Σκοπός των Στεγών είναι να αντιμετωπίσει το ζήτημα της διαβίωσης – κατοικίας των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και νοητική στέρηση, σε συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος και μακριά από τα πρότυπα του ιδρυματισμού. Η λειτουργία τους είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενοίκων και στοχεύει:

 • Στην προαγωγή της αυτονομίας τους
 • Στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
 • Στην ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην κοινότητα
 • Στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους

Για τις ανάγκες υποστήριξης των παραπάνω στόχων και οργάνωσης της καθημερινής λειτουργίας των Στεγών, δραστηριοποιείται μια ομάδα εργαζομένων, η οποία αποτελείται από:

 • Υπεύθυνο – Συντονιστή
 • Ψυχολόγο
 • Κοινωνικό Λειτουργό
 • Φροντιστές ΑμεΑ
 • Νοσηλευτές
 • Φυσιοθεραπευτή
 • Κοινωνικούς παιδαγωγούς

Το βασικό (ημερήσιο) πρόγραμμα των ατόμων που διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης περιλαμβάνει:

 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως φροντίδα, φαγητό, ένδυση κτλ.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Κοινωνικές δραστηριότητες: έξοδοι, εκδρομές, θεατρική ομάδα, χορωδία και κατά τη θερινή περίοδο κατασκηνώσεις κτλ
 • Θεραπευτικά προγράμματα
 • Επισκέψεις και υποδοχή οικογενειακών, φιλικών προσώπων, καθώς και συνεργαζόμενων εθελοντών

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται και παρακολουθούνται, εκτός από το προσωπικό, από τη διοίκηση του φορέα και τους γονείς.

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

ΣΥΔ ΕΡΑΤΩ

ΣΥΔ Ερατώ
ΣΥΔ Ερατώ
ΣΥΔ Ερατώ
ΣΥΔ Ερατώ

ΣΥΔ ΚΑΛΥΨΩ

ΣΥΔ Καλυψώ
ΣΥΔ Καλυψώ
ΣΥΔ Καλυψώ
ΣΥΔ Καλυψώ

ΣΥΔ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΥΔ Θεοδώρα
ΣΥΔ Θεοδώρα
ΣΥΔ Θεοδώρα
ΣΥΔ Θεοδώρα

Εγγραφή στο Newsletter