Καλές πρακτικές διαβίωσης και διημέρευσης ΑμεΑ και προοπτικές στήριξής τους

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Ημερίδα στις 12/12/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, με θέμα «Καλές πρακτικές διαβίωσης και διημέρευσης ΑμεΑ και προοπτικές στήριξής τους». Η διοργάνωση της ημερίδας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Οικοτροφείου των οκτώ ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες «ΘΕΟΔΩΡΑ», η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

Συννημένα Αρχεία: 

Πρόγραμμα Ημερίδας 12.12.2014.pdf

Εγγραφή στο Newsletter