Η ημερίδα της Ε.Σ.Β.Ε. ολοκληρώθηκε. Παρακολουθείστε τα βίντεο των παρουσιάσεων!

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμεΑ» (με κωδικό MIS 373791), που εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο  «Η Συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους Φορείς Πρόνοιας του Γονεϊκού Κινήματος των αναπήρων - προβληματισμοί και προοπτικές για το μέλλον» στις 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα από 09:00 έως 15:00 στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη Όπισθεν Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. 

Μπορείτε να παρακολουθείσετε τα βίντεο των παρουσιάσεων και των ομιλιών από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.livemedia.gr/esbe-imerida

Κατεβάστε την επίσημο πρόγραμμα μέσω του παρακάτω αρχείου και δείτε την επίσημη πρόσκληση στην παρακάτω εικόνα.

Συννημένα Αρχεία: 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Εγγραφή στο Newsletter