ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6000767

Τροποποίηση της Πράξης "Συνέχιση της Δράσης 'Λειτουργία δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)' της Ε.Σ.Β.Ε" με Κωδικό ΟΠΣ 6000767 στο Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027"

Ένταξη της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6000767

Ένταξη της Πράξης "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 'ΧΡΥΣΑΝΘΗ' ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" με Κωδικό ΟΠΣ 6000767 και ένταξη στο Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027"

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 15.11.2022

Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ.(Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) με την ονομασία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας Σπαστικών Παιδιών Βορείου Ελλάδος, δυναμικότητας τεσσάρων(4) ατόμων με νοητική υστέρηση χωρίς αυτισμό ελαφρά κινητικά προβλήματα(χωρίς χρήση αναπηρικού αμαξιδίου) και χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες, η οποία βρίσκεται στον 1ο όροφο επί της οδού Β. Όλγας 114, Π. Συνδίκα & Παρ. Κ. Βόγα στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 26.03.2020

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."» με Κωδικό ΟΠΣ 5053860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Εγγραφή στο Newsletter