ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 15.11.2022

Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ.(Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) με την ονομασία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας Σπαστικών Παιδιών Βορείου Ελλάδος, δυναμικότητας τεσσάρων(4) ατόμων με νοητική υστέρηση χωρίς αυτισμό ελαφρά κινητικά προβλήματα(χωρίς χρήση αναπηρικού αμαξιδίου) και χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες, η οποία βρίσκεται στον 1ο όροφο επί της οδού Β. Όλγας 114, Π. Συνδίκα & Παρ. Κ. Βόγα στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 26.03.2020

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."» με Κωδικό ΟΠΣ 5053860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Εγγραφή στο Newsletter