Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ για την κάλυψη  θέσεων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με αναπηρία, που λειτουργεί, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

προσκαλεί

να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ωφελούμενοι που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή οι γονείς ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες.

Η ηλικία των υποψηφίων πρέπει να είναι από 15 ετών και άνω, να έχουν διαγνωστεί κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω:

  • Την εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Προγράμματα φυσιοθεραπείας-εργοθεραπείας - γυμναστικής.
  • Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης.
  • Τη παραμονή στο ΚΔΗΦ και δεκατιανό.
  • Την ιατρική παρακολούθηση.
  • Την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.
  • Τη μεταφορά τους προς και από το Κέντρο.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:00-16:00) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς του από και προς το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του) και περιλαμβάνει  τον όρο ότι δίνεται  η συγκατάθεσή του για την πρόσβαση του Επιστημονικά Υπευθύνου ιατρού του Φορέα στις υπηρεσίες της  ΗΔΙΚΑ ΑΕ που αφορούν το ιστορικό του υποψήφιου ωφελούμενου και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση .

2 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως.

3 Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου από ΚΕΠΑ σε ισχύ.

4 Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

5 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

6 Πρόσφατη γνωμάτευση (τελευταίου τριμήνου) από νευρολόγο–ψυχίατρο ή ψυχίατρο που να περιγράφει το ιστορικό, την παρούσα κατάσταση  (νοητική, ψυχική) του υποψηφίου και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

7 Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid 19 ή Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό (πλήρως εμβολιασμένοι).

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυϊμά Άννα στα τηλ.:2310 489247-9, fax 2310 489217, e-mail:esbe@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30-16:30

Για το Δ.Σ.

της  Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

 

Ο Πρόεδρος                                                               Η  Γενική Γραμματέας

Μ. Μαστορίδης                                                               Ελ. Στυλιανού

Εγγραφή στο Newsletter