Πρόσκληση 2ης Γενικής Συνέλευσης - Εκλογοαπολογιστικής

Αρ. Πρωτ. 323/18.05.2023 Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2023
Προς : Όλα τα μέλη του Σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»
ΘΕΜΑ :Πρόσκληση 2ης Γενικής Συνέλευσης-Εκλογοαπολογιστικής

Αγαπητά μέλη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή της απόφασής του αρίθμ.3 της συνεδρίασης 09/06.05.2023 και του άρθρου 18 και 19 του ισχύοντος καταστατικού

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη σε Γενική Συνέλευση-Εκλογοαπολογιστική που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2023 ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Φορέα, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Δανάης 8 & Λητούς 11).

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία Ιούνιος 2021 - Μάϊος 2023.
2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αποτελέσματα.

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Eξελεγκτική επιτροπή υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 09/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του σωματείου ή στην Εφορευτική Επιτροπή  (σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού).

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκεται το μισό και ένα επιπλέον του συνόλου των τακτικών μελών της Εταιρείας, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα κατά τη μέρα της Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Φορέα μας θεωρούνται όσα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής αυτής) έχουν πληρώσει την συνδρομή τους (15ευρώ/έτος).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11 Ιουνίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, διότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους στην Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.


Για το ΔΣ του σωματείου

Ο Πρόεδρος - Η Γεν. Γραμματέας
Μάνθος ΜαστορίδηςΕλένη Στυλιανού

Εγγραφή στο Newsletter