Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ωφελουμένων σύμφωνα με την εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής και την απόφαση 16/30.06.2023 του Δ.Σ. της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αλέξανδρος» διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  1. 472/14.06.2023:44
  2. 312/10.05.2023:44
  3. 426/31.05.2023:30

Εγγραφή στο Newsletter