Ζητείται οδηγός

Θεσσαλονίκη 29/08/2023
Αρ. πρωτ.: 631

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει

1 οδηγό με δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τα Σαββατοκύριακα.

Επιθυμητή η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την Πέμπτη 14/09/2023 και ώρα 14:00. Για την πρόσληψη είναι απαραίτητα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, το πιστοποιητικό υγείας και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/48.92.47-9, Fax: 2310/48.92.17 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 16:00.

Εγγραφή στο Newsletter