Προκήρυξη θέσης διοικητικού υπαλλήλου

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος  ζητά να προσλάβει ένα (1) διοικητικό υπάλληλο με πλήρη απασχόληση. Η εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στη λογιστική και του προγράμματος  «Κεφάλαιο»,

καθώς και στην γραμματειακή υποστήριξη θα συνεκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στα γραφεία της, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, και στο e-mail: esbe@otenet.gr ή ταχυδρομικώς στη  Τ.Θ. 20057,  Τ.Κ. 551 10 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τηλ.  2310/489247-9, Fax: 2310/489217 μέχρι την Παρασκευή  01/03/2019 στις  15:00.

 

Εγγραφή στο Newsletter