Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Εκλογοαπολογιστικής

Αρ. Πρωτ. 187/ 04. 03. 2019                    Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2019

Προς :    Όλα τα μέλη του Σωματείου Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

ΘΕΜΑ :    Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Εκλογοαπολογιστικής


Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή της αρίθμ.5/26-2-2019 απόφασής του και του άρθρου 18 και 19 του ισχύοντος καταστατικού

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογοαπολογιστική που θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συγκεντρώσεων της ΕΣΒΕ, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.


Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.


1.    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος).
2.    Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018, συζήτηση επ’ αυτής, έγκρισή της και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3.    Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικ. έτους 2018, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού έτους 2018, συζήτηση επ’ αυτών, έγκρισή τους καθώς και   απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική ευθύνη.
4.    Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).   
5.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
6.    Εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής - Αποτελέσματα.

Δηλώσεις συμμετοχής όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Eξελεγκτική επιτροπή υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ή στην Εφορευτική Επιτροπή.


Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.


Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.


Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που θα έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, την συνδρομή τους για το έτος 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος καταστατικού), η οποία έχει καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  στο ποσό των 15 ευρώ.


Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.


Για το ΔΣ του σωματείου


            Η Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας
      

           Ελένη Στυλιανού                                                                                  Χριστίνα Σεϊτανίδου

 

Εγγραφή στο Newsletter