Οριστικός πίνακας επιλογής ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ»

Συνημμένο PDF: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Εγγραφή στο Newsletter