Προκήρυξη θέσεων εργασίας (εκπαιδευτής/τρια  H/Y – φροντιστής /τρια Αμεα, εκπαιδευτές/τριες – φροντιστές/τριες Αμεα, οδηγός)

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει  άτομα  με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως κατωτέρω:

1  εκπαιδευτή/τρια  H/Y – φροντιστή /τρια Αμεα, πτυχιούχο ΑΕΙ ή TEI με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση,

4 εκπαιδευτές/τριες – φροντιστές/τριες Αμεα, κατά προτίμηση πτυχιούχους    ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση,

1 οδηγό με δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας με 4ωρη απασχόληση 2 ημέρες την εβδομάδα  και πλήρη 3 ημέρες την εβδομάδα.

Για όλες τις ειδικότητες είναι επιθυμητή η εμπειρία σε φορείς φροντίδας Αμεα. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Β.Ε., όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, μετά το Φοίνικα, το βιογραφικό τους σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία) έως την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax: 2310/489217 και e-mail:esbe@otenet.gr, καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00.

Εγγραφή στο Newsletter