Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2019

Αρ.Πρωτ.:1009/31.10.2019                                        

Προς: Όλα τα μέλη του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ισχύοντος καταστατικού, συγκαλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδοςόπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2020, συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.

2. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2020, συζήτηση επ΄ αυτού και έγκρισή του.

3. Πώληση ακινήτου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων). 

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Φορέα μας θεωρούνται όσα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής αυτής)  έχουν πληρώσει την συνδρομή τους έως και του προηγούμενου έτους,  το ύψος της οποίας είναι δεκαπέντε (15) ευρώ/έτος σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 16/30.08.2019 (θέμα 9ο).

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ. του σωματείου 

Η Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

 

Ελένη Στυλιανού                                                                                 Ευδοκία Παγκοζίδου

 

 

Εγγραφή στο Newsletter