Προκήρυξη θέσης εργασίας (Κοινωνικός-ή Λειτουργός)

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης έναν / μία (1) Κοινωνικό Λειτουργό.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ Microsoft office, web, social media.

4. Καλή γνώση αγγλικών.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α'.

 

Συνεκτιμάται:

  • - Εμπειρία εργασίας σε άτομα με αναπηρία.
  • - Εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκδρομών, ψυχαγωγικών εξόδων, εορταστικών εκδηλώσεων κλπ.
  • - Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.
  • - Εμπειρία στην εποπτεία πρακτικά ασκουμένων.
  • - Δυνατότητα Εργασίας σε βάρδιες (πρωί απόγευμα).

 

Βιογραφικά σημειώματα με φωτογραφία στο email: esbe@otenet.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο

Τηλ.  2310/489247-9    Fax: 2310/489217  μέχρι την Παρασκευή 12/06/2020

Εγγραφή στο Newsletter