Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΔΗΦ-Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος”»-Τίτλος υποέργου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ με κωδικό ΟΠΣ 5001439,

προσκαλεί για την κάλυψη  τεσσάρων (4) εκ των πενήντα (50) θέσεων:

άτομα κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ που λειτουργεί, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Για πληροφορίες κάντε κλικ στο pdf αρχείο: Ανακοίνωση.pdf

Κατεβάστε την αίτηση εδώ: Αίτηση.pdf

Κατεβάστε την δήλωση εδώ: Δήλωση.doc

 

 

Εγγραφή στο Newsletter