Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

08/12/2021
Αρ. πρωτ.: 724

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ για την κάλυψη  θέσεων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με αναπηρία, που λειτουργεί, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

προσκαλεί

να υποβάλουν αίτηση έως  20 Δεκεμβρίου 2021 συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  οι ωφελούμενοι που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα /οι γονείς/ δικαστικοί συμπαραστάτες .

Η ηλικία των υποψηφίων πρέπει να είναι από 15 ετών και άνω, να έχουν διαγνωστεί κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω:

 • -Την εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
 • -Προγράμματα φυσιοθεραπείας-εργοθεραπείας - γυμναστικής.
 • -Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης.
 • --Τη παραμονή στο ΚΔΗΦ και δεκατιανό.
 • Την ιατρική παρακολούθηση.
 • -Την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.
 • -Τη μεταφορά τους προς και από το Κέντρο.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:00-16:00) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. -Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του).
 2. -Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως.
 3. -Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, σε ισχύ.
 4. -Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 5. -Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
 6. -Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid 19 ή Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυϊμά Άννα στα τηλ.:2310 489247-9, fax 2310 489217, e-mail:esbe@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30-16:30

Για το Δ.Σ.

της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                            Η  Γενική Γραμματέας

Μ. Μαστορίδης                                                  Ελ. Στυλιανού

Εγγραφή στο Newsletter